• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1 اطلاعات پرواز
فرودگاه شهيد هاشمي نژاد، مشهد،ايران

تعرفه خدمات
خدمات
قیمت(ریال)

تابعیت ایرانی
تابعیت خارجی
خدمات CIP
1,000,000
2,500,000
هرنفر مشایعت کننده
500,000
500,000
خدمات ویلچر
2,500,000
2,500,000
پژو پارس تشریفاتی
500,000
500,000

2اطلاعات مسافران
تعداد
مسافر 1
3 استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
4 ترانسفر
تعداد قیمت
تویوتا کمری
پژو پارس تشریفاتی
500000
500,000 ریال

آدرس مقصد از فرودگاه
آدرس مبدا به فرودگاه
  • برای دریافت خدمات ترانسفر ؛ زمان پرواز شما باید حداقل 4 ساعت با زمان درخواست فاصله داشته باشد
3 اطلاعات رزرو گیرنده
*
*
*
*

هزینه قابل پرداخت : 1,000,000 ریال
ریال